Γιώργος Παραδείσης Σταυροδρόμια
Αρχείο
Μοιραστείτε το άρθρο:
05.08.15

Θεραπευτικός Χωροχρόνος: Το εδώ και τώρα

Άρθρα, Σχέσεις, Ψυχολογία

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία σε μια συμβουλευτική συνεδρία, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε «εδώ και τώρα». Πρόκειται για την εστίαση της κουβέντας στην παρούσα εμπειρία, στον δεδομένο χώρο και χρόνο στον οποίο το βιώνουμε.

Με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μάθει να σκεπτόμαστε, οι περισσότεροι άνθρωποι εστιάζουμε πολύ συχνά την προσοχή μας στο παρελθόν ή στο μέλλον, μέσω των αναμνήσεων ή της φαντασίας μας αντίστοιχα. Το να μπορούμε μία δεδομένη χρονική στιγμή να μιλάμε να σκεφτόμαστε και να δρούμε, χωρίς να φεύγουμε από τον χώρο και το χρόνο, είναι κάτι το οποίο θέλει εκπαίδευση και εξάσκηση. Ο θεραπευτής, οφείλει να έχει εξασκηθεί στη δεδομένη δεξιότητα προκειμένου να μπορέσει να την διδάξει και στον συμβουλευόμενο.

Το να αξιοποιώ το εδώ και τώρα, σημαίνει ότι εστιάζω την προσοχή μου σε αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στο γραφείο στο οποίο γίνεται, την ώρα την οποία γίνεται. Αυτή η εστίαση αναδεικνύει κατ’ αρχάς την σημαντικότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, μέσω της ανάδειξης της σχέσης του θεραπευτή με τον πελάτη.

Αξιοποιώντας το εδώ και τώρα, σημαίνει επίσης ότι η συμβουλευτική συνεδρία δεν θα είναι πλέον ένας χώρος στον οποίο συζητάμε απλώς θέματα τα οποία απασχολούν τον πελάτη. Μετατρέπεται σε ένα ασφαλές πεδίο πειραματισμού. Μέσα στις συνεδρίες και μέσα από την σχέση που έχει με το θεραπευτή, ο πελάτης θα μάθει όχι να συζητάει, αλλά να εφαρμόσει τα πράγματα τα οποία θα ήθελε να εφαρμόσει έξω από αυτήν. Με την ασφάλεια που του παρέχει η συμβουλευτική αίθουσα, και η συμβουλευτική σχέση, θα καταφέρει να πειραματιστεί στις δεξιότητες που θέλει να αναπτύξει έτσι ώστε να μπορεί να τις εξασκήσει και έξω.

Για να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα το παραπάνω θα δώσουμε ένα παράδειγμα.

Εάν υποθέσουμε ότι ένας πελάτης αναφέρει ότι θα ήθελε να είναι πιο διεκδικητικός στις διαπροσωπικές του σχέσεις, αυτό που κάνουμε δεν είναι ότι συζητάμε απλώς για αυτό.

Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και να ωθήσουμε τον πελάτη να αξιοποιήσει την συμβουλευτική σχέση που έχει χτίσει μαζί μας. Έτσι ξεκινάει να διεκδικεί πράγματα από εμάς, φτάνοντας ίσως ορισμένες φορές και σε σύγκρουση μαζί μας. Στη συνέχεια συζητάμε το πώς ένιωσε από αυτή τη διεκδίκηση και σιγά σιγά, μέσα από τις διάφορες διεκδικήσεις του από εμάς, αποκτά το βίωμα.

Αυτό το βίωμα είναι που θα ξυπνήσει μέσα του, όταν θα έρθει η ώρα να διεκδικήσει κάτι σε κάποια σχέση εκτός γραφείου, και από αυτό το βίωμα θα ξεκινήσει η αλλαγή.